top of page

Bestyrelsen

Scroll ned

Grundejerforeningen er oprettet i henhold til en deklaration tinglyst på samtlige parceller i udstykningen. Denne deklaration fastlægger pligt til medlemskab for alle ejere af de 126 parceller og udstikker desuden en række bestemmelser som skal tilsikre et ensartet præg for bebyggelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne (og suppleanterne) i Gf. Nygårdsvængerne bliver valgt for en to-årig periode på den ordinære generalforsamling, der under normale omstændigheder afholdes hvert år i februar.

Bestyrelsen består af 5 aktive medlemmer; Rudolph Blum, Pia Hangaard, Sussie Johansen, Bente Roed, og  Jacob Schultz-Mikkelsen. Dertil kommer en revisor, Jesper Duus, samt en suppleant, der skal træde til i det omfang at et af bestyrelsesmedlemmerne trækker sig i perioden, eller et eller flere af bestyrelsesmelemmerne vælger at fraflytte.

Rudolph Blum
Pia Hangaard
Ansvarsområderne er fordelt som følger:

Formand

Kasserer

Sussie Johansen

Offentlige veje og vores veje

Bente Roed

Fællesarealer

Jacob Mikkelsen
Kontakt

Legepladser & hjemmeside

bottom of page