top of page

Nyt fra bestyrelsen

Scroll ned

For at give grundejerne i Nygårdsvængerne information om de emner, der behandles af bestyrelsen og som har særlig interesse for den enkelte grundejer, vil der fremover komme en kort orientering om de behandlede emner her på siden.

Juni 2023 - Retablering af fortove og asfalt efter nedlægning af fibernet

Vi har omsider fået besked fra Global Connect (GC), om at deres underentreprenør WeCon (WC) vil begynde at udbedre de områder, hvor retableringen ikke lever op til den ønskede kvalitet.

De ønsker først at gennemgå hele området sammen med bestyrelsen, for at få udpeget de steder, hvor der er behov for opretning.

Vi afventer WC’s tilbagemelding om tidspunkt for denne besigtigelse.

Vi sendte dog allerede i slutningen af april vores skriftlige bemærkninger til retableringsarbejdet, efter en grundige gennemgang af hele området. Så helt uforberedt bør WC ikke være, efter snart to måneders mulighed for granskning af forholdene.

Vi vil følge op , når der er noget nyt at fortælle.

Juni 2023 - Afhentning af affald

Vi er bekendt med at en del grundejere er utilfredse med de mange affaldsspande, vi har fået og støjgenerne i forbindelse med tømning af spandene.

Der er givet forskellige forslag til hvordan systemet måske kunne ændres, men ingen af disse giver umiddelbart en løsning, som alle vil være tilfreds med.

Da der samtidig tales om at hele systemet på landsplan måske skal laves om, vil vi afvente denne udvikling før vi går videre med sagen.

Vi vil følge op , når der er noget nyt at fortælle.

Juni 2023 - Sankt Hans

Bålet må desværre aflyses i år pga. tørken. Det er beklageligt, men vi ønsker naturligvis ikke at udfordre de tørre omgivelser.

bottom of page