top of page

Fællesarealer

Scroll ned
Vedligehold af fællesareal

Der arbejdes i området med en tre-årig vedligeholdelsesplan. 

Denne er lavet for at sikre at Grundejerforeningen 

  1. kommer i bund med de vedligeholdelsesarbejder der er påkrævet for et areal af den størrelse som vores har, og

  2. ikke kommer i en situation hvor vi skal ud at bruge uhensigtsmæssigt mange penge på et større vedligeholdelsesarbejde.

 

Grundet de store arbejder der er udført inden for de seneste 3 år, arbejdes der nu på en opdateret version af den endelige vedligeholdelsesplan for den kommende periode; denne uploades snarest muligt.

Benyttelse af fælles parkeringsareal

Parkering og anden opbevaring af materiale på Nygårdsvængerne’s fællesarealer.

Bestyrelsen skal endnu en gang henstille til, at beboernes biler parkeres på egen matrikel - beboernes biler må som udgangspunkt IKKE parkeres på vores fælles fortov eller fælles veje!

Hvis der er flere end to biler i den enkelte husstand, henstiller Bestyrelsen til at bilerne parkeres på de dertil indrettede Parkeringspladser i området.

Bestyrelsen vil samtidig indskærpe at områdets parkeringspladser er forbeholdt parkering af personbiler! Andet udstyr, som eksempelvis trailere og basketball-net må ikke ”overnatte” på området.

Ligeledes gør vi opmærksom på, at campingvogne etc., jf. vedtægterne, ikke må tage ophold i området.

Venligst,

Bestyrelsen for Gf. Nygårdsvængerne.

bottom of page